Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy gmin wchodzących w skład „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”, bez ograniczeń wiekowych.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!!!

 

 

DO POBRANIA

 

- Deklaracja uczestnictwa

- Regulamin konkursu

- Zgoda na publikację