Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.

 

 

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.

 

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.

 

 

W dniu 20 maja 2019r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ podpisano pierwsze umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.252.2017 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 22 grudnia 2017 roku.

W ramach podpisanych umów zrealizowane zostaną następujące granty:

  • Grantobiorca: Gmina Miasta Rypin, tytuł grantu: „Klub miłośników robotyki przy Szkole Podstawowej nr 3”, wartość całkowita operacji: 54.840,00zł, wartość dofinansowania (grantu): 50.000 zł.
  • Grantobiorca: Gmina Miasta Rypin, tytuł grantu: „ Aktywna młodzież”, wartość całkowita operacji: 54.750,00zł, wartość dofinansowania (grantu): 50.000 zł.
  • Grantobiorca: Gmina Miasta Rypin, tytuł grantu: „Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny”, wartość całkowita operacji: 54.400,00zł, wartość dofinansowania (grantu): 50.000 zł.
  • Grantobiorca: Gmina Miasta Rypin, tytuł grantu: „Klub miłośników robotyki przy Szkole Podstawowej nr 1”, wartość całkowita operacji: 54.840,00zł, wartość dofinansowania (grantu): 50.000 zł.
  • Grantobiorca: Gmina Skrwilno, tytuł grantu: „Klub młodzieżowy w Skrwilnie”, wartość całkowita operacji: 52.622,00zł, wartość dofinansowania (grantu): 49.921,00 zł.

Informujemy, że trwają prace nad aktualizacją kryteriów oceny i wyboru przewidzianych dla operacji realizowanych w ramach Przedsięwzięcia LSR Przedsięwzięcie 3.2.2 Tworzenie warunków dla wzmocnienia aktywnej integracji o charakterze środowiskowym i wsparcie animacji i przedsiębiorczości społecznej.

Proponowana aktualizacja wynika z dodania i doprecyzowania kryteriów oraz sposobu ich weryfikacji. W załączeniu projekt aktualizacji kryteriów oceny i wyboru z uwzględnieniem proponowanych zmian.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowo w oznaczonym terminie zachęcamy do konsultacji bezpośrednio w Biurze LGD, tj. do dnia 07.06.2019 r. do godziny 15:00.

POBIERZ: Kryteria konsultacyjne

POBIERZ: Karta uwag

W dniu 21 maja 2019 r. w Biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w Rypinie, o godz. 14:00, odbyło się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach konkursu nr 1/2019 (
nr konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-260/19) z zakresu: „Rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich”.

 

Rypin, 14 maja 2019 r.

miejscowość, data

 ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD - DOTYCZY NABORU WNIOSKÓW NR 1/2019 - REWITALIZACJA

Zgodnie z § 21 ust. 5 Statutu oraz Rozdziałem IV Regulaminu Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z przeprowadzonym naborem wniosków nr 1/2019 (numer nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-260/19) o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwołuję posiedzenie Rady w dniu 21 maja 2019 roku (wtorek) o godz. 14:00 w biurze LGD ul. Tadeusza Kościuszki 10, Rypin, 87-500 Rypin.

Slajd1